<div align="center"> <h1>Internetowa strona o miejscowości Zaburze</h1> <h3>Internetowa strona o miejscowości Zaburze</h3> <p>zaburze,radecznica,zamość,chłopków,gorajec,roztocze,debrza,wspomnienia,krukowski,krukowska,stare zdjecia,stare zdjęcia,stare fotografie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ujk.edu.pl/strony/kruk/zaburze/" rel="nofollow">http://www.ujk.edu.pl/strony/kruk/zaburze/</a></p> </div>